ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2018-09-30

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารสาร หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL: http://grad-research.rpu.ac.th